Xin chào, khóa học này tốt chứ? Bạn có thích khóa học này không?

Tất cả những bài học tiếp theo sẽ hấp dẫn hơn nữa. Để tiếp tục, bạn hãy mua chúng nhé!

Mua

Các phần Khóa học

Phần 1: Giới thiệu

Download tài nguyên khóa học blend màu

Bài học đã bị khóa. Vui lòng Mua Khóa Học để tiếp tục.

Hoàn thành
Phần 1: Giới thiệu Color Correction và Color Grading