Xin chào, khóa học này tốt chứ? Bạn có thích khóa học này không?

Tất cả những bài học tiếp theo sẽ hấp dẫn hơn nữa. Để tiếp tục, bạn hãy mua chúng nhé!

Mua

Các phần Khóa học

Phần 2: Các công cụ cần thiết

Chỉnh màu sắc với Levels và Curves

Bài học đã bị khóa. Vui lòng Mua Khóa Học để tiếp tục.

Phần 2: Các công cụ cần thiết Nhóm adjustment chỉnh màu sắc – Phần 3
Hoàn thành
Phần 2: Các công cụ cần thiết Tạo Lunimosity Mask bằng Channels