Xin chào, khóa học này tốt chứ? Bạn có thích khóa học này không?

Tất cả những bài học tiếp theo sẽ hấp dẫn hơn nữa. Để tiếp tục, bạn hãy mua chúng nhé!

Mua

Các phần Khóa học

Phần 3: Blend màu - Project 1

Các bước Color Correction, làm ảnh trong trẻo – Phần 1

Bài học đã bị khóa. Vui lòng Mua Khóa Học để tiếp tục.

Phần 3: Blend màu - Project 1 Quy trình hậu kỳ ảnh
Hoàn thành
Phần 3: Blend màu - Project 1 các bước Color Correction, làm ảnh trong trẻo – Phần 2