Xin chào, khóa học này tốt chứ? Bạn có thích khóa học này không?

Tất cả những bài học tiếp theo sẽ hấp dẫn hơn nữa. Để tiếp tục, bạn hãy mua chúng nhé!

Mua

Các phần Khóa học

Phần 3: Blend màu - Project 1

Các bước chỉnh ảnh theo tone màu có sẵn – phần 3

Bài học đã bị khóa. Vui lòng Mua Khóa Học để tiếp tục.

Phần 3: Blend màu - Project 1 Các bước chỉnh ảnh theo tone màu có sẵn – phần 2
Hoàn thành
Phần 4: Bend màu - Project 2 Project 2 – Phân tích tone màu có sẵn