Xin chào, khóa học này tốt chứ? Bạn có thích khóa học này không?

Tất cả những bài học tiếp theo sẽ hấp dẫn hơn nữa. Để tiếp tục, bạn hãy mua chúng nhé!

Mua

Các phần Khóa học

Phần 4: Bend màu - Project 2

Project 2 – Các bước chỉnh ảnh

Bài học đã bị khóa. Vui lòng Mua Khóa Học để tiếp tục.

Phần 4: Bend màu - Project 2 Project 2 – Phân tích tone màu có sẵn
Hoàn thành
Phần 5: Bonus Blend màu phim Ma Trận