Xin chào, khóa học này tốt chứ? Bạn có thích khóa học này không?

Tất cả những bài học tiếp theo sẽ hấp dẫn hơn nữa. Để tiếp tục, bạn hãy mua chúng nhé!

Mua

Các phần Khóa học

Phần 5: Bonus

Blend màu phim Ma Trận

Bài học đã bị khóa. Vui lòng Mua Khóa Học để tiếp tục.

Phần 4: Bend màu - Project 2 Project 2 – Các bước chỉnh ảnh
Hoàn thành
Phần 5: Bonus Blend màu phim Mad Max