Xin chào, khóa học này tốt chứ? Bạn có thích khóa học này không?

Tất cả những bài học tiếp theo sẽ hấp dẫn hơn nữa. Để tiếp tục, bạn hãy mua chúng nhé!

Mua

Các phần Khóa học

Phần 6: Tổng kết

Trắc nghiệm: Blend màu theo tone màu có sẵn trong Photoshop

Bài học đã bị khóa. Vui lòng Mua Khóa Học để tiếp tục.

Phần 6: Tổng kết Lời kết khóa blend màu theo tone màu có sẵn trong Photoshop