Xin chào, khóa học này tốt chứ? Bạn có thích khóa học này không?

Tất cả những bài học tiếp theo sẽ hấp dẫn hơn nữa. Để tiếp tục, bạn hãy mua chúng nhé!

Mua

Các kỹ thuật áp dụng

Phương pháp đặt giới hạn và điều kiện

Bài học đã bị khóa. Vui lòng Mua Khóa Học để tiếp tục.

Mở khóa tư duy Brainstorming – Kỹ thuật động não
Hoàn thành
Các kỹ thuật áp dụng Phương pháp liên tưởng