Xin chào, khóa học này tốt chứ? Bạn có thích khóa học này không?

Tất cả những bài học tiếp theo sẽ hấp dẫn hơn nữa. Để tiếp tục, bạn hãy mua chúng nhé!

Các phần Khóa học

Phần 2: Cơ bản về Photoshop

Độ phân giải và hiệu chỉnh kích thước hình ảnh

Bài học đã bị khóa. Vui lòng Mua Khóa Học để tiếp tục.

Phần 2: Cơ bản về Photoshop Các định dạng Files và Color mode
Hoàn thành
Phẩn 3: Làm việc với vùng chọn trong Photoshop Khái niệm vùng chọn, nhóm công cụ Marquee, Lasso