Xin chào, khóa học này tốt chứ? Bạn có thích khóa học này không?

Tất cả những bài học tiếp theo sẽ hấp dẫn hơn nữa. Để tiếp tục, bạn hãy mua chúng nhé!

Các phần Khóa học

Phẩn 3: Làm việc với vùng chọn trong Photoshop

Khái niệm vùng chọn, nhóm công cụ Marquee, Lasso

Bài học đã bị khóa. Vui lòng Mua Khóa Học để tiếp tục.

Phần 2: Cơ bản về Photoshop Độ phân giải và hiệu chỉnh kích thước hình ảnh
Hoàn thành
Phẩn 3: Làm việc với vùng chọn trong Photoshop Công cụ Magic Wand, Quick Selection, Feather và Anti-alias