Xin chào, khóa học này tốt chứ? Bạn có thích khóa học này không?

Tất cả những bài học tiếp theo sẽ hấp dẫn hơn nữa. Để tiếp tục, bạn hãy mua chúng nhé!

Các phần Khóa học

Phần 4: Layers

Layers và các thao tác trên Layers

Bài học đã bị khóa. Vui lòng Mua Khóa Học để tiếp tục.

Phẩn 3: Làm việc với vùng chọn trong Photoshop Công cụ Magic Wand, Quick Selection, Feather và Anti-alias
Hoàn thành
Phần 4: Layers Layers Panel