Xin chào, khóa học này tốt chứ? Bạn có thích khóa học này không?

Tất cả những bài học tiếp theo sẽ hấp dẫn hơn nữa. Để tiếp tục, bạn hãy mua chúng nhé!

Các phần Khóa học

Phần 4: Layers

Phân loại Layers

Bài học đã bị khóa. Vui lòng Mua Khóa Học để tiếp tục.

Phần 4: Layers Layers Panel
Hoàn thành
Phần 4: Layers Giới thiệu Layer Styles và Blending Mode