Xin chào, khóa học này tốt chứ? Bạn có thích khóa học này không?

Tất cả những bài học tiếp theo sẽ hấp dẫn hơn nữa. Để tiếp tục, bạn hãy mua chúng nhé!

Các phần Khóa học

Phần 5: Các công cụ tô vẽ

Công cụ Pencil và Color Replacement

Bài học đã bị khóa. Vui lòng Mua Khóa Học để tiếp tục.

Phần 5: Các công cụ tô vẽ Shapes và Custom Shapes
Hoàn thành
Phần 5: Các công cụ tô vẽ Công cụ Mixer Brush, History Brush và Art History Brush