Xin chào, khóa học này tốt chứ? Bạn có thích khóa học này không?

Tất cả những bài học tiếp theo sẽ hấp dẫn hơn nữa. Để tiếp tục, bạn hãy mua chúng nhé!

Các phần Khóa học

Phần 6: Chế độ hòa trộn (Blending Mode)

Chế độ hòa trộn Normal, Dissolve, Darken

Bài học đã bị khóa. Vui lòng Mua Khóa Học để tiếp tục.

Phần 5: Các công cụ tô vẽ Paint Bucket và Gradient
Hoàn thành
Phần 6: Chế độ hòa trộn (Blending Mode) Chế độ hòa trộn: Nhóm Lighten, Contrast