Xin chào, khóa học này tốt chứ? Bạn có thích khóa học này không?

Tất cả những bài học tiếp theo sẽ hấp dẫn hơn nữa. Để tiếp tục, bạn hãy mua chúng nhé!

Các phần Khóa học

Phần 6: Chế độ hòa trộn (Blending Mode)

Chế độ hòa trộn: Nhóm Subtract, Color

Bài học đã bị khóa. Vui lòng Mua Khóa Học để tiếp tục.

Phần 6: Chế độ hòa trộn (Blending Mode) Chế độ hòa trộn: Nhóm Lighten, Contrast
Hoàn thành
Phần 7: Masks Clipping Mask