Xin chào, khóa học này tốt chứ? Bạn có thích khóa học này không?

Tất cả những bài học tiếp theo sẽ hấp dẫn hơn nữa. Để tiếp tục, bạn hãy mua chúng nhé!

Các phần Khóa học

Phần 7: Masks

Quick Mask, Select and Mask

Bài học đã bị khóa. Vui lòng Mua Khóa Học để tiếp tục.

Phần 7: Masks Thực hành Layer Mask
Hoàn thành
Phần 7: Masks Color Range và Focus Area