Xin chào, khóa học này tốt chứ? Bạn có thích khóa học này không?

Tất cả những bài học tiếp theo sẽ hấp dẫn hơn nữa. Để tiếp tục, bạn hãy mua chúng nhé!

Các phần Khóa học

Phần 7: Masks

Vector Mask

Bài học đã bị khóa. Vui lòng Mua Khóa Học để tiếp tục.

Phần 7: Masks Color Range và Focus Area
Hoàn thành
Phần 8: Biến dạng hình ảnh Free Transform