Xin chào, khóa học này tốt chứ? Bạn có thích khóa học này không?

Tất cả những bài học tiếp theo sẽ hấp dẫn hơn nữa. Để tiếp tục, bạn hãy mua chúng nhé!

Các phần Khóa học

lấy mẫu và đo đạc trong Photoshop

Công cụ Crop

Bài học đã bị khóa. Vui lòng Mua Khóa Học để tiếp tục.

Phần 8: Biến dạng hình ảnh Puppet Warp và Perspective Warp
Hoàn thành
lấy mẫu và đo đạc trong Photoshop Perspective Crop và Slice