Xin chào, khóa học này tốt chứ? Bạn có thích khóa học này không?

Tất cả những bài học tiếp theo sẽ hấp dẫn hơn nữa. Để tiếp tục, bạn hãy mua chúng nhé!

Các phần Khóa học

lấy mẫu và đo đạc trong Photoshop

Perspective Crop và Slice

Bài học đã bị khóa. Vui lòng Mua Khóa Học để tiếp tục.

lấy mẫu và đo đạc trong Photoshop Công cụ Crop
Hoàn thành
lấy mẫu và đo đạc trong Photoshop Eye Dropper, Color Sampler và HUD Color Picker