Xin chào, khóa học này tốt chứ? Bạn có thích khóa học này không?

Tất cả những bài học tiếp theo sẽ hấp dẫn hơn nữa. Để tiếp tục, bạn hãy mua chúng nhé!

Các phần Khóa học

Phần 10: Nhóm công cụ chỉnh sửa

Nhóm công cụ Clone Stamp

Bài học đã bị khóa. Vui lòng Mua Khóa Học để tiếp tục.

lấy mẫu và đo đạc trong Photoshop Các công cụ so hàng
Hoàn thành
Phần 10: Nhóm công cụ chỉnh sửa Nhóm công cụ Healing Brush