Xin chào, khóa học này tốt chứ? Bạn có thích khóa học này không?

Tất cả những bài học tiếp theo sẽ hấp dẫn hơn nữa. Để tiếp tục, bạn hãy mua chúng nhé!

Các phần Khóa học

Phần 10: Nhóm công cụ chỉnh sửa

Công cụ Dodge, Burn, Sponge

Bài học đã bị khóa. Vui lòng Mua Khóa Học để tiếp tục.

Phần 10: Nhóm công cụ chỉnh sửa Công cụ Blur, Sharpen, Smudge
Hoàn thành
Phần 11: Smart Object Smart Object