Xin chào, khóa học này tốt chứ? Bạn có thích khóa học này không?

Tất cả những bài học tiếp theo sẽ hấp dẫn hơn nữa. Để tiếp tục, bạn hãy mua chúng nhé!

Các phần Khóa học

Phần 11: Smart Object

Vector Smart, Linked Smart Object

Bài học đã bị khóa. Vui lòng Mua Khóa Học để tiếp tục.

Phần 11: Smart Object Smart Object
Hoàn thành
Phần 12: Adjustment layers (layer hiệu chỉnh) Adjustment layer: Nhóm Solid Color, Gradient, Pattern