Xin chào, khóa học này tốt chứ? Bạn có thích khóa học này không?

Tất cả những bài học tiếp theo sẽ hấp dẫn hơn nữa. Để tiếp tục, bạn hãy mua chúng nhé!

Các phần Khóa học

Phần 12: Adjustment layers (layer hiệu chỉnh)

Một số ứng dụng của Adjustment layers

Bài học đã bị khóa. Vui lòng Mua Khóa Học để tiếp tục.

Phần 12: Adjustment layers (layer hiệu chỉnh) Nhóm adjustment chỉnh màu sắc (phần 3)
Hoàn thành
Phần 13: Layer Styles Layer styles và các style Overlay