Xin chào, khóa học này tốt chứ? Bạn có thích khóa học này không?

Tất cả những bài học tiếp theo sẽ hấp dẫn hơn nữa. Để tiếp tục, bạn hãy mua chúng nhé!

Các phần Khóa học

Phần 13: Layer Styles

Tạo hiệu ứng đèn neon

Bài học đã bị khóa. Vui lòng Mua Khóa Học để tiếp tục.

Phần 13: Layer Styles Tạo drop shadows
Hoàn thành
Phần 13: Layer Styles Cách sử dụng Bevels & Emboss