Xin chào, khóa học này tốt chứ? Bạn có thích khóa học này không?

Tất cả những bài học tiếp theo sẽ hấp dẫn hơn nữa. Để tiếp tục, bạn hãy mua chúng nhé!

Các phần Khóa học

Phần 13: Layer Styles

Blend If

Bài học đã bị khóa. Vui lòng Mua Khóa Học để tiếp tục.

Phần 13: Layer Styles Scale styles và Use Global Light
Hoàn thành
Phần 14: Làm việc với chữ trong Photoshop Công cụ Type