Xin chào, khóa học này tốt chứ? Bạn có thích khóa học này không?

Tất cả những bài học tiếp theo sẽ hấp dẫn hơn nữa. Để tiếp tục, bạn hãy mua chúng nhé!

Các phần Khóa học

Phần 14: Làm việc với chữ trong Photoshop

Nhận biết Font chữ và so hàng

Bài học đã bị khóa. Vui lòng Mua Khóa Học để tiếp tục.

Phần 14: Làm việc với chữ trong Photoshop Cách kết hợp Font chữ
Hoàn thành
Phần 14: Làm việc với chữ trong Photoshop Glyphs, Variable và SVG font