Xin chào, khóa học này tốt chứ? Bạn có thích khóa học này không?

Tất cả những bài học tiếp theo sẽ hấp dẫn hơn nữa. Để tiếp tục, bạn hãy mua chúng nhé!

Các phần Khóa học

Phần 14: Làm việc với chữ trong Photoshop

Glyphs, Variable và SVG font

Bài học đã bị khóa. Vui lòng Mua Khóa Học để tiếp tục.

Phần 14: Làm việc với chữ trong Photoshop Nhận biết Font chữ và so hàng
Hoàn thành
Phần 15: Bộ lọc Filters Giới thiệu Filters, Filter Gallery, Filter Opacity & Blending Mode