Xin chào, khóa học này tốt chứ? Bạn có thích khóa học này không?

Tất cả những bài học tiếp theo sẽ hấp dẫn hơn nữa. Để tiếp tục, bạn hãy mua chúng nhé!

Các phần Khóa học

Phần 15: Bộ lọc Filters

Giới thiệu Filters, Filter Gallery, Filter Opacity & Blending Mode

Bài học đã bị khóa. Vui lòng Mua Khóa Học để tiếp tục.

Phần 14: Làm việc với chữ trong Photoshop Glyphs, Variable và SVG font
Hoàn thành
Phần 15: Bộ lọc Filters Filter Blur, Distort, Pixelate