Xin chào, khóa học này tốt chứ? Bạn có thích khóa học này không?

Tất cả những bài học tiếp theo sẽ hấp dẫn hơn nữa. Để tiếp tục, bạn hãy mua chúng nhé!

Các phần Khóa học

Phần 15: Bộ lọc Filters

Cách sử dụng Displacement Map

Bài học đã bị khóa. Vui lòng Mua Khóa Học để tiếp tục.

Phần 15: Bộ lọc Filters Liquify và Vanishing Point
Hoàn thành
Phần 16: Làm việc với Action Action và Modify Action