Xin chào, khóa học này tốt chứ? Bạn có thích khóa học này không?

Tất cả những bài học tiếp theo sẽ hấp dẫn hơn nữa. Để tiếp tục, bạn hãy mua chúng nhé!

Các phần Khóa học

Phần 16: Làm việc với Action

Batch và Droplet

Bài học đã bị khóa. Vui lòng Mua Khóa Học để tiếp tục.

Phần 16: Làm việc với Action Action và Modify Action
Hoàn thành
Phần 17: Camera Raw Camera Raw, Adobe Bridge, Phân biệt RAW và JPG