Xin chào, khóa học này tốt chứ? Bạn có thích khóa học này không?

Tất cả những bài học tiếp theo sẽ hấp dẫn hơn nữa. Để tiếp tục, bạn hãy mua chúng nhé!

Các phần Khóa học

Phần 17: Camera Raw

Camera Raw: Effects, Camera Calibration

Bài học đã bị khóa. Vui lòng Mua Khóa Học để tiếp tục.

Phần 17: Camera Raw Camera Raw: Spit Toning, Lens Correction
Hoàn thành
Phần 17: Camera Raw Camera Raw: Spot Removal