Xin chào, khóa học này tốt chứ? Bạn có thích khóa học này không?

Tất cả những bài học tiếp theo sẽ hấp dẫn hơn nữa. Để tiếp tục, bạn hãy mua chúng nhé!

Các phần Khóa học

Phần 17: Camera Raw

Camera Raw: Làm việc trên nhiều hình ảnh, tạo Preset

Bài học đã bị khóa. Vui lòng Mua Khóa Học để tiếp tục.

Phần 17: Camera Raw Camera Raw: Perspective, Snapshots
Hoàn thành
Phần 18: Các lệnh khác Cách làm ảnh động và chỉnh sửa video