Nguyên Lý Thiết Kế Cơ Bản (Khóa 2)

Khóa học Nguyên Lý Thiết Kế Cơ Bản gồm 8 buổi được Thùy Uyên chia sẻ theo hình thức online qua Zoom, dành cho những bạn muốn tìm hiểu thêm về thiết kế đồ họa.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

  • Các bạn mới bắt đầu học chuyên ngành thiết kế đồ họa.
  • Các bạn marketing muốn tìm hiểu nguyên lý thiết kế để làm việc với designer dễ hơn.
  • Các bạn đã sử dụng thành thạo phần mềm đồ họa muốn cải thiện thiết kế chuyên nghiệp hơn.

Lưu ý:

  • Kiến thức có thể áp dụng cho bất kỳ phần mềm nào (ngay cả Power Point, Canva, v.v…) nên không yêu cầu thành thạo phần mềm khi tham gia khóa học.
  • Đây là khóa học qua Zoom, chỉ dành cho học viên đã đăng ký học trực tiếp, không bán video khóa học.

 

Để biết thêm lịch khai giảng gần nhất và đăng ký giữ chỗ, vui lòng xem tại: https://design.uyen.vn

Rate this stm-courses

Buổi 1: Yếu Tố Thị Giác

1
BD2 - Bài 1.1 - Giới Thiệu
05:31
2
BD2 – Bài 1.2 – Yếu Tố Thị Giác Là GÌ
06:34
3
BD2 – Bài 1.3 – Điểm (Point)
08:46
4
BD2 – Bài 1.4 – Đường (Line)
36:20
5
BD2 – Bài 1.5 – Không Gian (Space)
24:57
6
BD2 – Bài 1.6 – Hình Dạng (Shape)
13:36
7
BD2 – Bài 1.7 – Hình Thể (Form)
07:27
8
BD2 – Bài 1.8 – Kết Cấu, Chất Liệu (Texture)
09:58
9
BD2 – Bài 1.9 – Bài Tập 1
06:12

Buổi 2: Hình Ảnh Và Màu Sắc

1
BD2 - Bài 2.1 - Raster Và Vector
20:45
2
BD2 - Bài 2.2 - Độ Phân Giải Hình Ảnh
04:59
3
BD2 – Bài 2.3 – Độ Phân Giải Màn Hình Và Máy In
13:55
4
BD2 – Bài 2.4 – Giải Đáp Thắc Mắc Về Độ Phân Giải
10:38
5
BD2 – Bài 2.5 – Cắt Cúp Hình Ảnh (Crop)
15:11
6
BD2 – Bài 2.6 – Lý Thuyết Màu Sắc
23:29
7
BD2 - Bài 2.7 - Sự Phối Màu
17:05
8
BD2 - Bài 2.8 - Bối Cảnh Và Không Gian Màu
21:47
9
BD2 - Bài 2.9 - Bài Tập 2
03:19

Buổi 3: Làm Việc Với Chữ

1
BD2 - Bài 3.1 - Giới Thiệu, Phân Biệt Typeface Và Chữ
06:05
2
BD2 - Bài 3.2 - Cấu Tạo Của Ký Tự
22:44
3
BD2 - Bài 3.3 - Các Loại Font Chữ
30:57
4
BD2 – Bài 3.4 – Lựa Chọn Font Chữ
29:50
5
BD2 – Bài 3.5 – Kết Hợp Font Chữ
35:50
6
BD2 – Bài 3.6 – Bài Tập
03:55

Buổi 4: Lưới Và Tỷ Lệ

1
BD2 – Bài 4.1 – Layout và Các Yếu Tố Layout
22:39
2
BD2 – Bài 4.2 – Phác Thảo Layout
06:35
3
BD2 – Bài 4.3 – Cấu Trúc Thiết Kế
05:56
4
BD2 – Bài 4.4 – Hệ Thống Lưới Manuscript và Column
23:59
5
BD2 – Bài 4.5 – Hệ Thống Lưới Modular và Hirarchical
13:07
6
BD2 – Bài 4.6 – Khối (Block)
04:58
7
BD2 – Bài 4.7 – Các Tỷ Lệ Thường Dùng
28:40
8
BD2 – Bài 4.8 – Kết Hợp Tỷ Lệ Trong Layout
25:09
9
BD2 – Bài 4.9 – Bài Tập
07:42

Buổi 5: Tương Phản Và Phân Cấp Thông Tin

1
BD2 - Bài 5.1 - Tương Phản Và Mục Đích Sử Dụng
13:09
2
BD2 - Bài 5.2 - Tương Phản Về Màu Sắc
10:50
3
BD2 – Bài 5.3 – Tương Phản Về Ánh Sáng
06:18
4
BD2 – Bài 5.4 – Tương Phản Về Kết Cấu, Chất Liệu
01:59
5
BD2 – Bài 5.5 – Tương Phản Về Kích Thước, Trọng Lượng
08:09
6
BD2 - Bài 5.6 - Tương Phản Về Chữ
13:58
7
BD2 – Bài 5.7 – Tương Phản Về Hình Dáng, Hình Thể
03:14
8
BD2 – Bài 5.8 – Giải Đáp Thắc Mắc Về Tương Phản
06:03
9
BD2 – Bài 5.9 – Phân Cấp Thông Tin
20:05
10
BD2 – Bài 5.10 – Phân Cấp Thông Tin Bằng Kích Thước, Trọng Lượng
05:36
11
BD2 – Bài 5.11 – Phân Cấp Thông Tin Bằng Màu Sắc
12:47
12
BD2 – Bài 5.12 – Phân Cấp Thông Tin Bằng Vị Trí
06:26
13
BD2 – Bài 5.13 – Bài Tập
02:50

Buổi 6: Sắp Xếp Và Cân Bằng

1
BD2 – Bài 6.1 – Khái Niệm Sắp Xếp, Căn Chỉnh
03:48
2
BD2 – Bài 6.2 – Các Loại Căn Chỉnh
06:29
3
BD2 – Bài 6.3 – Căn Chỉnh Với Chữ
17:22
4
BD2 - Bài 6.4 - Khái Niệm Cân Bằng
03:42
5
BD2 - Bài 6.5 - Cân Bằng Đối Xứng
07:10
6
BD2 – Bài 6.6 – Cân Bằng Bất Đối Xứng
23:23
7
BD2 - Bài 6.7 - Cân Bằng Xuyên Tâm
07:58
8
BD2 – Bài 6.8 – Cách Tạo Cân Bằng Trong Thiết Kế
32:20
9
BD2 – Bài 6.9 – Bài Tập
07:29

Buổi 7: Gần Gũi - Lặp Lại - Đơn Giản - Chức Năng

1
BD2 - Bài 7.1 - Gần Gũi
05:14
2
BD2 – Bài 7.2 – Cách Tạo Sự Gần Gũi
03:27
3
BD2 – Bài 7.3 – Một Số Lưu Ý Khi Sử Dụng
16:46
4
BD2 – Bài 7.4 – Lặp Lại
08:42
5
BD2 – Bài 7.5 – Tầm Quan Trọng Của Lặp Lại
15:32
6
BD2 – Bài 7.6 – Đơn Giản
01:39
7
BD2 – Bài 7.7 – Cách Tạo Sự Đơn Giản
22:34
8
BD2 – Bài 7.8 – Chức Năng
02:47
9
BD2 – Bài 7.9 – Cách Triển Khai Trong Thiết Kế
17:31
10
BD2 - Bài 7.10 - Bài Tập
02:50

Buổi 8: Layout Styles

1
BD2 – Bài 8.1 – Phân Loại Thiết Kế
04:36
2
BD2 – Bài 8.2 – Giới Thiệu Sản Phẩm
43:48
3
BD2 - Bài 8.3 - Kích Thước, Trọng Lượng Sản Phẩm
01:53
4
BD2 – Bài 8.4 – Màu Sắc Của Sản Phẩm
08:01
5
BD2 - Bài 8.5 - Công Dụng Của Sản Phẩm
05:24
6
BD2 – Bài 8.6 – Timeline
22:44
7
BD2 – Bài 8.7 – Thiệp Mời
15:30
8
BD2 – Bài 8.8 – Tạp Chí
10:10
9
BD2 – Bài 8.9 – Một Số Nguyên Tắc Thiết Kế Social Media
19:21

Hãy là người đầu tiên đưa ra đánh giá.

Vui lòng, đăng nhập để đánh giá
Nguyên Lý Thiết Kế Cơ Bản (Khóa 2)
Giá:
Membership