Photoshop Cơ Bản [BPS1]

Khóa học Photoshop Cơ Bản gồm 10 buổi được Thùy Uyên chia sẻ theo hình thức online qua Zoom, dành cho những bạn mới bắt đầu muốn tìm hiểu về Photoshop để ứng dụng cho công việc.

Đối tượng tham dự:

Các bạn mới bắt đầu học chuyên ngành thiết kế đồ họa.
Các bạn muốn củng cố thêm về cách sử dụng các công cụ của Photoshop.

Thời gian:

19:30 – 21:30 tối thứ 4,6 hàng tuần

Khai giảng:

Ngày 15/03/2023.

Nội dung Khóa học:

10 Buổi học bao gồm 10 bài thực hành kết hợp nhiều công cụ khác nhau. Trong quá trình thực hành sẽ được giải thích cụ thể cách sử dụng và công dụng của công cụ để học viên hiểu thêm, tự ứng dụng về sau.

 

Rate this stm-courses

Tài nguyên khóa học

1
Lưu ý trước khi học

Bài 1: Ghép Hình Đơn Giản

1
BPS1 - Bài 1: Ghép Hình Đơn Giản (Phần 1)
21:18
2
BPS1 - Bài 1: Ghép Hình Đơn Giản (Phần 2)
30:23
3
BPS1 - Bài 1: Ghép Hình Đơn Giản (Phần 3)
26:16
4
BPS1 – Bài 1: Ghép Hình Đơn Giản (Phần 4)
18:09
5
BPS1 – Bài 1: Ghép Hình Đơn Giản (Phần 5)
21:16
6
BPS1 – Bài 1: Ghép Hình Đơn Giản (Phần 6)
47:59

Bài 2: Clipping Mask

1
BPS1 - Bài 2: Clipping Mask (Phần 1)
22:01
2
BPS1 - Bài 2: Clipping Mask (Phần 2)
19:25
3
BPS1 - Bài 2: Clipping Mask (Phần 3)
14:42
4
BPS1 - Bài 2: Clipping Mask (Phần 4)
23:44
5
BPS1 - Bài 2: Clipping Mask (Phần 5)
20:23
6
BPS1 – Bài 2: Clipping Mask (Phần 6)
20:32
7
BPS1 – Bài 2: Clipping Mask (Phần 7)
14:12

Bài 3: Tách Vật Thể Ra Khỏi Nền

1
BPS1 - Bài 3: Tách Vật Thể Ra Khỏi Nền (Phần 1)
24:42
2
BPS1 - Bài 3: Tách Vật Thể Ra Khỏi Nền (Phần 2)
24:17
3
BPS1 - Bài 3: Tách Vật Thể Ra Khỏi Nền (Phần 3)
25:40
4
BPS1 - Bài 3: Tách Vật Thể Ra Khỏi Nền (Phần 4)
19:38
5
BPS1 - Bài 3: Tách Vật Thể Ra Khỏi Nền (Phần 5)
11:16

Bài 4: Màu Sắc Ánh Sáng Khi Ghép Hình

1
BPS1 - Bài 4: Màu Sắc Ánh Sáng Khi Ghép Hình (Phần 1)
21:24
2
BPS1 – Bài 4: Màu Sắc Ánh Sáng Khi Ghép Hình (Phần 2)
21:51
3
BPS1 - Bài 4: Màu Sắc Ánh Sáng Khi Ghép Hình (Phần 3)
22:26
4
BPS1 - Bài 4: Màu Sắc Ánh Sáng Khi Ghép Hình (Phần 4)
23:33
5
BPS1 – Bài 4: Màu Sắc Ánh Sáng Khi Ghép Hình (Phần 5)
19:07
6
BPS1 – Bài 4: Màu Sắc Ánh Sáng Khi Ghép Hình (Phần 6)
12:40
7
BPS1 – Bài 4: Màu Sắc Ánh Sáng Khi Ghép Hình (Phần 7)
15:50

Bài 5: Phối Cảnh

1
BPS1 – Bài 5: Phối Cảnh (Phần 1)
21:39
2
BPS1 – Bài 5: Phối Cảnh (Phần 2)
22:33
3
BPS1 – Bài 5: Phối Cảnh (Phần 3)
28:06
4
BPS1 – Bài 5: Phối Cảnh (Phần 4)
19:05
5
BPS1 – Bài 5: Phối Cảnh (Phần 5)
13:39
6
BPS1 – Bài 5: Phối Cảnh (Phần 6)
20:56
7
BPS1 – Bài 5: Phối Cảnh (Phần 7)
30:58

Bài 6: Thiết Kế Poster Phim

1
BPS1 - Bài 6: Thiết Kế Poster Phim (Phần 1)
15:06
2
BPS1 - Bài 6: Thiết Kế Poster Phim (Phần 2)
17:32
3
BPS1 - Bài 6: Thiết Kế Poster Phim (Phần 3)
20:20
4
BPS1 - Bài 6: Thiết Kế Poster Phim (Phần 4)
19:00
5
BPS1 – Bài 6: Thiết Kế Poster Phim (Phần 5)
20:47
6
BPS1 – Bài 6: Thiết Kế Poster Phim (Phần 6)
26:57
7
BPS1 – Bài 6: Thiết Kế Poster Phim (Phần 7)
22:29

Bài 7: Glow Effects - Hiệu Ứng Phát Sáng

1
BPS1 - Bài 7: Glow Effects - Hiệu Ứng Phát Sáng (Phần 1)
27:34
2
BPS1 – Bài 7: Glow Effects – Hiệu Ứng Phát Sáng (Phần 2)
19:35
3
BPS1 – Bài 7: Glow Effects – Hiệu Ứng Phát Sáng (Phần 3)
20:34
4
BPS1 – Bài 7: Glow Effects – Hiệu Ứng Phát Sáng (Phần 4)
19:18
5
BPS1 – Bài 7: Glow Effects – Hiệu Ứng Phát Sáng (Phần 5)
17:27
6
BPS1 – Bài 7: Glow Effects – Hiệu Ứng Phát Sáng (Phần 6)
22:16
7
BPS1 – Bài 7: Glow Effects – Hiệu Ứng Phát Sáng (Phần 7)
20:28

Bài 8: Pen Tool Và Shape - Thiết Kế Banner

1
BPS1 - Bài 8: Pen Tool Và Shape - Thiết Kế Banner (Phần 1)
22:55
2
BPS1 - Bài 8: Pen Tool Và Shape - Thiết Kế Banner (Phần 2)
17:40
3
BPS1 - Bài 8: Pen Tool Và Shape - Thiết Kế Banner (Phần 3)
21:07
4
BPS1 - Bài 8: Pen Tool Và Shape - Thiết Kế Banner (Phần 4)
19:18
5
BPS1 - Bài 8: Pen Tool Và Shape - Thiết Kế Banner (Phần 5)
15:27
6
BPS1 - Bài 8: Pen Tool Và Shape - Thiết Kế Banner (Phần 6)
13:35
7
BPS1 - Bài 8: Pen Tool Và Shape - Thiết Kế Banner (Phần 7)
11:18

Bài 9: Các Công Cụ Retouch - Ảnh Biếm Họa

1
BPS1 - Bài 9: Nhóm Công Cụ Retouch và Liquify (Phần 1)
19:10
2
BPS1 - Bài 9: Nhóm Công Cụ Retouch và Liquify (Phần 2)
20:15
3
BPS1 - Bài 9: Nhóm Công Cụ Retouch và Liquify (Phần 3)
17:43
4
BPS1 - Bài 9: Nhóm Công Cụ Retouch và Liquify (Phần 4)
19:08
5
BPS1 - Bài 9: Nhóm Công Cụ Retouch và Liquify (Phần 5)
34:14
6
BPS1 - Bài 9: Nhóm Công Cụ Retouch và Liquify (Phần 6)
09:22

Bài 10: Một Số Thủ Thuật - Tổng Kết.

1
BPS1 - Bài 10: Một Số Thủ Thuật (Phần 1)
15:25
2
BPS1 - Bài 10: Một Số Thủ Thuật (Phần 2)
16:50
3
BPS1 - Bài 10: Một Số Thủ Thuật (Phần 3)
28:25
4
BPS1 - Bài 10: Một Số Thủ Thuật (Phần 4)
14:05
5
BPS1 - Bài 10: Một Số Thủ Thuật (Phần 5)
20:18
6
BPS1 - Bài 10: Một Số Thủ Thuật (Phần 6)
27:52

Hãy là người đầu tiên đưa ra đánh giá.

Vui lòng, đăng nhập để đánh giá
Photoshop Cơ Bản [BPS1]
Giá:
Membership