Photoshop Nâng Cao [PS1]

Khóa học Photoshop Nâng Cao gồm 10 buổi được Thùy Uyên chia sẻ theo hình thức online qua Zoom, dành cho những bạn mới bắt đầu muốn tìm hiểu về Photoshop để ứng dụng cho công việc.

Đối tượng tham dự:

Các bạn đã học qua Photoshop Cơ Bản của Thùy Uyên hoặc đã sử dụng thành thạo các công cụ cơ bản trước đó, muốn tìm hiểu các công cụ chuyên sâu hơn và ứng dụng Photoshop vào thực tế được hiệu quả hơn.

Thời gian:

19:30 – 21:30 tối thứ 4,6 hàng tuần.

Khai giảng:

Ngày 10/05/2023.

Nội dung Khóa học:

10 Buổi học bao gồm 10 bài thực hành kết hợp nhiều công cụ khác nhau. Trong quá trình thực hành sẽ được giải thích cụ thể cách sử dụng và công dụng của công cụ để học viên hiểu thêm, tự ứng dụng về sau.

Yêu cầu trước khi tham gia:

Để đảm bảo bạn có thể tham gia khóa nâng cao này, vui lòng thử làm bài test sau đây để chắc chắn bạn đã biết sử dụng các công cụ cơ bản của Photoshop.

Hình ảnh stock: https://drive.google.com/drive/folders/1MJcc8NFWp4Vgmk2KxFTjTEf3moa0Y0U3?usp=sharing

Test Final:

Tài nguyên khóa học

1
Lưu ý trước khi học

Bài 1: Màu Sắc Và Chất Liệu

1
PS1 - Bài 1: Màu Sắc Và Chất Liệu (Phần 1)
16:41
2
PS1 - Bài 1: Màu Sắc Và Chất Liệu (Phần 2)
20:42
3
PS1 - Bài 1: Màu Sắc Và Chất Liệu (Phần 3)
15:13
4
PS1 - Bài 1: Màu Sắc Và Chất Liệu (Phần 4)
16:36
5
PS1 - Bài 1: Màu Sắc Và Chất Liệu (Phần 5)
17:04
6
PS1 - Bài 1: Màu Sắc Và Chất Liệu (Phần 6)
21:32
7
PS1 - Bài 1: Màu Sắc Và Chất Liệu (Phần 7)
27:36

Bài 2: Hi-end Retouch

1
PS1 - Bài 2: Hi-end Retouch (Phần 1)
14:10
2
PS1 - Bài 2: Hi-end Retouch (Phần 2)
15:03
3
PS1 - Bài 2: Hi-end Retouch (Phần 3)
15:14
4
PS1 - Bài 2: Hi-end Retouch (Phần 4)
15:07
5
PS1 - Bài 2: Hi-end Retouch (Phần 5)
15:10
6
PS1 - Bài 2: Hi-end Retouch (Phần 6)
16:36
7
PS1 - Bài 2: Hi-end Retouch (Phần 7)
17:10
8
PS1 - Bài 2: Hi-end Retouch (Phần 8)
17:51

Bài 3: Perspective Warp và Vanishing Point

1
PS1 - Bài 3: Perspective Warp và Vanishing Point (Phần 1)
16:11
2
PS1 - Bài 3: Perspective Warp và Vanishing Point (Phần 2)
15:58
3
PS1 - Bài 3: Perspective Warp và Vanishing Point (Phần 3)
15:28
4
PS1 - Bài 3: Perspective Warp và Vanishing Point (Phần 4)
15:20
5
PS1 - Bài 3: Perspective Warp và Vanishing Point (Phần 5)
10:52
6
PS1 - Bài 3: Perspective Warp và Vanishing Point (Phần 6)
10:18

Bài 4: Ghép Hình Với Thủy Tinh và Chất Lỏng

1
PS1 - Bài 4: Ghép Hình Với Thủy Tinh và Chất Lỏng (Phần 1)
2
PS1 - Bài 4: Ghép Hình Với Thủy Tinh và Chất Lỏng (Phần 2)
3
PS1 - Bài 4: Ghép Hình Với Thủy Tinh và Chất Lỏng (Phần 3)
4
PS1 - Bài 4: Ghép Hình Với Thủy Tinh và Chất Lỏng (Phần 4)
5
PS1 - Bài 4: Ghép Hình Với Thủy Tinh và Chất Lỏng (Phần 5)
6
PS1 - Bài 4: Ghép Hình Với Thủy Tinh và Chất Lỏng (Phần 6)

Bài 5: Underwater Poster

1
PS1 - Bài 5: Underwater Poster (Phần 1)
2
PS1 - Bài 5: Underwater Poster (Phần 2)
3
PS1 - Bài 5: Underwater Poster (Phần 3)
4
PS1 - Bài 5: Underwater Poster (Phần 4)
5
PS1 - Bài 5: Underwater Poster (Phần 5)
6
PS1 - Bài 5: Underwater Poster (Phần 6)

Section

1
PS1 - Bài 6: Thiết Kế FnB Banner Ads (Phần 1)
2
PS1 - Bài 6: Thiết Kế FnB Banner Ads (Phần 2)
3
PS1 - Bài 6: Thiết Kế FnB Banner Ads (Phần 3)
4
PS1 - Bài 6: Thiết Kế FnB Banner Ads (Phần 4)
5
PS1 - Bài 6: Thiết Kế FnB Banner Ads (Phần 5)
6
PS1 - Bài 6: Thiết Kế FnB Banner Ads (Phần 6)

Section

1
PS1 - Bài 7: Thiết Kế Hi-tech Poster (Phần 1)
2
PS1 - Bài 7: Thiết Kế Hi-tech Poster (Phần 2)
3
PS1 - Bài 7: Thiết Kế Hi-tech Poster (Phần 3)
4
PS1 - Bài 7: Thiết Kế Hi-tech Poster (Phần 4)
5
PS1 - Bài 7: Thiết Kế Hi-tech Poster (Phần 5)
6
PS1 - Bài 7: Thiết Kế Hi-tech Poster (Phần 6)

Section

1
PS1 - Bài 8: Thiết Kế Romantic Poster (Phần 1)
2
PS1 - Bài 8: Thiết Kế Romantic Poster (Phần 2)
3
PS1 - Bài 8: Thiết Kế Romantic Poster (Phần 3)
4
PS1 - Bài 8: Thiết Kế Romantic Poster (Phần 4)
5
PS1 - Bài 8: Thiết Kế Romantic Poster (Phần 5)
6
PS1 - Bài 8: Thiết Kế Romantic Poster (Phần 6)

Section

1
PS1 - Bài 9: Thiết Kế Menu và Price List (Phần 1)
2
PS1 - Bài 9: Thiết Kế Menu và Price List (Phần 2)
3
PS1 - Bài 9: Thiết Kế Menu và Price List (Phần 3)
4
PS1 - Bài 9: Thiết Kế Menu và Price List (Phần 4)
5
PS1 - Bài 9: Thiết Kế Menu và Price List (Phần 5)
6
PS1 - Bài 9: Thiết Kế Menu và Price List (Phần 6)

Section

1
PS1 - Bài 10: Một Số Thủ Thuật (Phần 1)
2
PS1 - Bài 10: Một Số Thủ Thuật (Phần 2)
3
PS1 - Bài 10: Một Số Thủ Thuật (Phần 3)
4
PS1 - Bài 10: Một Số Thủ Thuật (Phần 4)
5
PS1 - Bài 10: Một Số Thủ Thuật (Phần 5)
6
PS1 - Bài 10: Một Số Thủ Thuật (Phần 6)

Section

Section

Section

Section

Section

Hãy là người đầu tiên đưa ra đánh giá.

Vui lòng, đăng nhập để đánh giá
Photoshop Nâng Cao [PS1]
Giá:
3.000.000đ