Thùy Uyên

5
15 Đánh giá.

Giảng viên Khóa học

Tư duy
Mới bắt đầu
10 Bài học
3 giờ
Adobe Photoshop
Mới bắt đầu
97 Bài học
28 giờ
Adobe Photoshop
Trung bình
52 Bài học
5 giờ
Adobe Photoshop
Trung bình
127 Bài học
20 giờ
Adobe Photoshop
Mới bắt đầu
26 Bài học
2 giờ
Adobe Photoshop
Mới bắt đầu
42 Bài học
7 giờ
Thiết kế cho người không chuyên
Mới bắt đầu
14 Bài học
2 giờ
Trang web này sử dụng cookies và sẽ yêu cầu thông tin cá nhân của bạn để hỗ trợ trong quá trình sử dụng dịch vụ tại website.