Have a question?
Message sent Đóng

Quy định về thanh toán và hoàn trả học phí

Quy định về Thanh Toán

Học viên sử dụng một trong các hình thức thanh toán dưới đây để thực hiện thanh toán tiền mua Khóa học tại Thùy Uyên Training:

  1. 1Thanh toán tiền mặt  (COD) tại nhà – Khi học viên lựa chọn thanh toán qua hình thức này, mã kích hoạt sẽ được gửi về tận nhà, và học viên sẽ thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt cho nhân viên giao hàng.
  2. 2Thanh toán trực tuyến qua ATM – Khi học viên lựa chọn thanh toán qua hình thức này, hệ thống sẽ chuyển sang cổng thanh toán trực tuyến và học viên thanh toán bằng thẻ ATM nội địa. Thẻ của học viên cần kích hoạt tính năng thanh toán trực tuyến trước khi sử dụng phương thức này.
  3. 3Thanh toán trực tuyến qua Internet Banking – Khi học viên lựa chọn thanh toán qua hình thức này, hệ thống sẽ chuyển sang cổng thanh toán trực tuyến của ngân hàng được hỗ trợ, và học viên sẽ sử dụng tài khoản Internet Banking do ngân hàng cấp để thực hiện thanh toán.
  4. 4Thanh toán trực tuyến qua Visa/Master Card – Khi học viên lựa chọn thanh toán qua hình thức này, hệ thống sẽ chuyển sang cổng thanh toán trực tuyến và học viên thanh toán bằng thẻ Visa/Master Card được cấp bởi các ngân hàng tại Việt Nam. Lưu ý: Hệ thống không chấp nhận thẻ được cấp phát bởi ngân hàng tại nước ngoài.
  5. 5Thanh toán qua ví điện tử MoMo – Khi học viên lựa chọn thanh toán qua hình thức này, sau khi đặt hàng, hệ thống sẽ hiển thị mã QR MoMo của Thùy Uyên, đồng thời gửi kèm thông tin mã QR MoMo qua email của học viên. Lúc này, học viên có thể quét mã QR để thanh toán đơn hàng bằng ví điện tử MoMo.
  6. 6Chuyển khoản thủ công – Khi học viên lựa chọn thanh toán qua hình thức này, sau khi đặt hàng, hệ thống sẽ hiển thị số tài khoản ngân hàng của Thùy Uyên, đồng thời gửi kèm thông tin số tài khoản ngân hàng qua email của học viên. Học viên sẽ chủ động chuyển khoản học phí đến số tài khoản cung cấp. Lưu ý: cần ghi mã đơn hàng trong nội dung chuyển khoản.
  7. 7Thanh toán qua PayPal (dành cho người nước ngoài) – Khi học viên lựa chọn phương thức thanh toán này, hệ thống sẽ chuyển qua cổng thanh toán trực tuyến của paypal.com, và học viên sẽ thanh toán học phí với tỉ giá cố định 1 USD = 20.000 VND. Lưu ý: học viên tại nước ngoài cũng có thể sử dụng hình thức này để thanh toán bằng visa/master card cung cấp bởi ngân hàng tại nước ngoài.

Quy định về Hoàn Trả Tiền Mua Khóa Học

Học viên được nhận lại tiền mua Khóa học từ Ban Quản Trị trong vòng 05 (năm) ngày làm việc nếu Học viên có đủ điều kiện để được hoàn lại tiền mua Khóa học.

Điều kiện để Học viên được hoàn tiền mua Khóa học là: Học viên gửi thông báo tới email training@uyen.vn cho Ban Quản Trị về việc không hài lòng với chất lượng của Khóa học, không muốn sử dụng Khóa học và đề nghị Ban Quản Trị hoàn trả lại tiền mua Khóa học, email này phải được gửi tới email của Ban Quản Trị trong vòng 48 (bốn mươi tám) giờ kể từ giờ nhận được kích hoạt khóa học từ Ban Quản Trị (gọi tắt là “Thời Hiệu Khiếu Nại”) và Học viên chưa học quá 20% số bài học có trong Khóa học. Ban Quản Trị từ chối thực hiện việc hoàn trả tiền mua Khóa học nếu email của Học viên gửi cho Ban Quản Trị nằm ngoài khoảng thời gian của Thời Hiện Khiếu Nại và thời gian học vượt quá 20% số bài học có trong Khóa học.

Các hình thức mà Ban Quản Trị hoàn trả lại tiền mua Khóa học cho Học viên:

  • Học viên cần chỉ định 01 tài khoản ngân hàng trong nước để nhận lại tiền mua Khóa học được hoàn lại và khoản tiền nhận lại sẽ bị khấu trừ phí chuyển khoản theo quy định của ngân hàng;
  • Nếu Học viên thanh toán khóa học bằng hình thức COD (Cash On Delivery), khoản tiền mua Khóa học mà Học viên được nhận lại là = Giá bán Khóa học – phí COD – lệ phí chuyển khoản ngân hàng.

Thời gian Ban Quản Trị hoàn lại tiền: Trong vòng 05 ngày làm việc chưa bao gồm thời gian chuyển khoản liên ngân hàng.

Khóa học được Học viên trả lại cùng với các phần khuyến mãi tương ứng sẽ được xóa khỏi tài khoản học của Học viên ngay khi Ban Quản Trị đồng ý trả lại tiền mua Khóa học cho Học viên.

Quy định về Chuyển Đổi Khóa Học

Trong vòng 03 ngày kể từ ngày Học viên thanh toán tiền mua Khóa học cho Ban Quản Trị mà Học viên nhận thấy mình không đủ trình độ để theo học các Khóa học đã mua hoặc do nhầm lẫn trong quá trình xác nhận Khóa học thì Ban Quản Trị sẽ hỗ trợ Học viên chuyển đổi sang Khóa học khác để phù hợp với trình độ của Học viên. Học viên chỉ được chuyển đổi sang các Khóa học có giá bán tương đương hoặc thấp hơn Khóa học đã mua.