Nguyên Lý Thiết Kế Cơ Bản (Khóa 3)

Khóa học Nguyên Lý Thiết Kế Cơ Bản gồm 8 buổi được Thùy Uyên chia sẻ theo hình thức online qua Zoom, dành cho những bạn muốn tìm hiểu thêm về thiết kế đồ họa.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

  • Các bạn mới bắt đầu học chuyên ngành thiết kế đồ họa.
  • Các bạn marketing muốn tìm hiểu nguyên lý thiết kế để làm việc với designer dễ hơn.
  • Các bạn đã sử dụng thành thạo phần mềm đồ họa muốn cải thiện thiết kế chuyên nghiệp hơn.

Lưu ý:

  • Kiến thức có thể áp dụng cho bất kỳ phần mềm nào (ngay cả Power Point, Canva, v.v…) nên không yêu cầu thành thạo phần mềm khi tham gia khóa học.
  • Đây là khóa học qua Zoom, chỉ dành cho học viên đã đăng ký học trực tiếp, không bán video khóa học.

 

Để biết thêm lịch khai giảng gần nhất và đăng ký giữ chỗ, vui lòng xem tại: https://design.uyen.vn

Buổi 1: Yếu Tố Thị Giác

1
BD3 - Bài 1.1 - Giới Thiệu
08:21
2
BD3 – Bài 1.2 – Yếu Tố Thị Giác Là Gì
10:54
3
BD3 – Bài 1.3 – Điểm (Point)
12:07
4
BD3 – Bài 1.4 – Đường (Line)
30:53
5
BD3 – Bài 1.5 – Không Gian (Space)
19:06
6
BD3 – Bài 1.6 – Hình Dạng (Shape)
11:30
7
BD3 – Bài 1.7 – Hình Thể (Form)
11:30
8
BD3 – Bài 1.8 – Kết Cấu, Chất Liệu (Texture)
14:12
9
BD3 – Bài 1.9 – Bài Tập 1
06:42

Buổi 2: Hình Ảnh Và Màu Sắc

1
BD3 – Bài 2.1 – Raster Và Vector
30:39
2
BD3 – Bài 2.2 – Độ Phân Giải Hình Ảnh
03:54
3
BD3 – Bài 2.3 – Độ Phân Giải Màn Hình Và Máy In
07:39
4
BD3 – Bài 2.4 – Cắt Cúp Hình Ảnh (Crop)
18:45
5
BD3 – Bài 2.5 – Lý Thuyết Màu Sắc
23:33
6
BD3 – Bài 2.6 – Sự Phối Màu
21:52
7
BD3 – Bài 2.7 – Bối Cảnh Và Không Gian Màu
17:42
8
BD3 – Bài 2.8 – Bài Tập 2
09:17

Buổi 3: Làm Việc Với Chữ

1
BD3 – Bài 3.1 – Giới Thiệu, Phân Biệt Typeface Và Chữ
06:07
2
BD3 – Bài 3.2 – Cấu Tạo Của Ký Tự
29:56
3
BD3 – Bài 3.3 – Các Loại Font Chữ
26:29
4
BD3 – Bài 3.4 – Lựa Chọn Font Chữ
41:22
5
BD3 – Bài 3.5 – Kết Hợp Font Chữ
19:47
6
BD3 – Bài 3.6 – Bài Tập
06:53

Buổi 4: Lưới Và Tỷ Lệ

1
BD3 – Bài 4.1 – Layout và Các Yếu Tố Layout
25:57
2
BD3 – Bài 4.2 – Phác Thảo Layout
20:05
3
BD3 – Bài 4.3 – Cấu Trúc Thiết Kế
16:34
4
BD3 – Bài 4.4 – Hệ Thống Lưới Manuscript và Column
24:09
5
BD3 – Bài 4.5 – Hệ Thống Lưới Modular và Hirarchical
27:44
6
BD3 – Bài 4.6 – Khối (Block)
12:02
7
BD3 – Bài 4.7 – Các Tỷ Lệ Thường Dùng
28:48
8
BD3 – Bài 4.8 – Kết Hợp Tỷ Lệ Trong Layout
25:09
9
BD3 – Bài 4.9 – Bài Tập
05:49

Buổi 5: Tương Phản Và Phân Cấp Thông Tin

1
BD3 – Bài 5.1 – Tương Phản Và Mục Đích Sử Dụng
13:09
2
BD3 – Bài 5.2 – Tương Phản Về Màu Sắc
10:50
3
BD3 – Bài 5.3 – Tương Phản Về Ánh Sáng
06:18
4
BD3 – Bài 5.4 – Tương Phản Về Kết Cấu, Chất Liệu
01:59
5
BD3 – Bài 5.5 – Tương Phản Về Kích Thước, Trọng Lượng
08:09
6
BD3 – Bài 5.6 – Tương Phản Về Chữ
13:58
7
BD3 – Bài 5.7 – Tương Phản Về Hình Dáng, Hình Thể
03:14
8
BD3 – Bài 5.8 – Phân Cấp Thông Tin
20:05
9
BD3 – Bài 5.9 – Phân Cấp Thông Tin Bằng Kích Thước, Trọng Lượng
05:36
10
BD3 – Bài 5.10 – Phân Cấp Thông Tin Bằng Màu Sắc
12:47
11
BD3 – Bài 5.11 – Phân Cấp Thông Tin Bằng Vị Trí
06:26
12
BD3 – Bài 5.12 – Bài Tập
02:50

Buổi 6: Sắp Xếp Và Cân Bằng

1
BD3 – Bài 6.1 – Khái Niệm Sắp Xếp, Căn Chỉnh
2
BD3 – Bài 6.2 – Các Loại Căn Chỉnh
3
BD3 – Bài 6.3 – Căn Chỉnh Với Chữ
4
BD3 – Bài 6.4 – Khái Niệm Cân Bằng
5
BD3 – Bài 6.5 – Cân Bằng Đối Xứng
6
BD3 – Bài 6.6 – Cân Bằng Bất Đối Xứng
7
BD3 – Bài 6.7 – Cân Bằng Xuyên Tâm
8
BD3 – Bài 6.8 – Cách Tạo Cân Bằng Trong Thiết Kế
9
BD3 – Bài 6.9 – Bài Tập

Buổi 7: Gần Gũi - Lặp Lại - Đơn Giản - Chức Năng

1
BD3 – Bài 7.1 – Gần Gũi
2
BD3 – Bài 7.2 – Cách Tạo Sự Gần Gũi
3
BD3 – Bài 7.3 – Một Số Lưu Ý Khi Sử Dụng
4
BD3 – Bài 7.4 – Lặp Lại
5
BD3 – Bài 7.5 – Tầm Quan Trọng Của Lặp Lại
6
BD3 – Bài 7.6 – Đơn Giản
7
BD3 – Bài 7.7 – Cách Tạo Sự Đơn Giản
8
BD3 – Bài 7.8 – Chức Năng
9
BD3 – Bài 7.9 – Cách Triển Khai Trong Thiết Kế
10
BD3 – Bài 7.10 – Bài Tập

Buổi 8: Layout Styles

1
BD3 – Bài 8.1 – Phân Loại Thiết Kế
2
BD3 – Bài 8.2 – Giới Thiệu Sản Phẩm
3
BD3 – Bài 8.3 – Kích Thước, Trọng Lượng Sản Phẩm
4
BD3 – Bài 8.4 – Màu Sắc Của Sản Phẩm
5
BD3 – Bài 8.5 – Công Dụng Của Sản Phẩm
6
BD3 – Bài 8.6 – Timeline
7
BD3 – Bài 8.7 – Thiệp Mời
8
BD3 – Bài 8.8 – Tạp Chí & Catalogue
9
BD3 – Bài 8.9 – Một Số Nguyên Tắc Thiết Kế Social Media

Hãy là người đầu tiên đưa ra đánh giá.

Vui lòng, đăng nhập để đánh giá
Nguyên Lý Thiết Kế Cơ Bản (Khóa 3)
Giá:
Membership