Nguyên Lý Thiết Kế Cơ Bản (Khóa 3)

Khóa học Nguyên Lý Thiết Kế Cơ Bản gồm 8 buổi được Thùy Uyên chia sẻ theo hình thức online qua Zoom, dành cho những bạn muốn tìm hiểu thêm về thiết kế đồ họa.
 
 

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

  • Các bạn mới bắt đầu học chuyên ngành thiết kế đồ họa.
  • Các bạn marketing muốn tìm hiểu nguyên lý thiết kế để làm việc với designer dễ hơn.
  • Các bạn đã sử dụng thành thạo phần mềm đồ họa muốn cải thiện thiết kế chuyên nghiệp hơn.

Lưu ý:

  • Kiến thức có thể áp dụng cho bất kỳ phần mềm nào (ngay cả Power Point, Canva, v.v…) nên không yêu cầu thành thạo phần mềm khi tham gia khóa học.
  • Đây là khóa học qua Zoom, chỉ dành cho học viên đã đăng ký học trực tiếp, không bán video khóa học.
Rate this stm-courses

Buổi 1: Yếu Tố Thị Giác

1
BD3 - Bài 1.1 - Giới Thiệu
08:21
2
BD3 – Bài 1.2 – Yếu Tố Thị Giác Là Gì
10:54
3
BD3 – Bài 1.3 – Điểm (Point)
12:07
4
BD3 – Bài 1.4 – Đường (Line)
30:53
5
BD3 – Bài 1.5 – Không Gian (Space)
19:06
6
BD3 – Bài 1.6 – Hình Dạng (Shape)
11:30
7
BD3 – Bài 1.7 – Hình Thể (Form)
11:30
8
BD3 – Bài 1.8 – Kết Cấu, Chất Liệu (Texture)
14:12
9
BD3 – Bài 1.9 – Bài Tập 1
06:42

Buổi 2: Hình Ảnh Và Màu Sắc

1
BD3 – Bài 2.1 – Raster Và Vector
30:39
2
BD3 – Bài 2.2 – Độ Phân Giải Hình Ảnh
03:54
3
BD3 – Bài 2.3 – Độ Phân Giải Màn Hình Và Máy In
07:39
4
BD3 – Bài 2.4 – Cắt Cúp Hình Ảnh (Crop)
18:45
5
BD3 – Bài 2.5 – Lý Thuyết Màu Sắc
23:33
6
BD3 – Bài 2.6 – Sự Phối Màu
21:52
7
BD3 – Bài 2.7 – Bối Cảnh Và Không Gian Màu
17:42
8
BD3 – Bài 2.8 – Bài Tập 2
09:17

Buổi 3: Làm Việc Với Chữ

1
BD3 – Bài 3.1 – Giới Thiệu, Phân Biệt Typeface Và Chữ
06:07
2
BD3 – Bài 3.2 – Cấu Tạo Của Ký Tự
29:56
3
BD3 – Bài 3.3 – Các Loại Font Chữ
26:29
4
BD3 – Bài 3.4 – Lựa Chọn Font Chữ
41:22
5
BD3 – Bài 3.5 – Kết Hợp Font Chữ
19:47
6
BD3 – Bài 3.6 – Bài Tập
06:53

Buổi 4: Lưới Và Tỷ Lệ

1
BD3 – Bài 4.1 – Layout và Các Yếu Tố Layout
25:57
2
BD3 – Bài 4.2 – Phác Thảo Layout
20:05
3
BD3 – Bài 4.3 – Cấu Trúc Thiết Kế
16:34
4
BD3 – Bài 4.4 – Hệ Thống Lưới Manuscript và Column
24:09
5
BD3 – Bài 4.5 – Hệ Thống Lưới Modular và Hirarchical
27:44
6
BD3 – Bài 4.6 – Khối (Block)
12:02
7
BD3 – Bài 4.7 – Các Tỉ Lệ Thường Dùng
32:11
8
BD3 – Bài 4.8 – Kết Hợp Tỉ Lệ Trong Layout
21:03
9
BD3 – Bài 4.9 – Bài Tập
05:49

Buổi 5: Tương Phản Và Phân Cấp Thông Tin

1
BD3 – Bài 5.1 – Tương Phản Và Mục Đích Sử Dụng
10:48
2
BD3 – Bài 5.2 – Tương Phản Về Màu Sắc
05:53
3
BD3 – Bài 5.3 – Tương Phản Về Ánh Sáng
05:00
4
BD3 – Bài 5.4 – Tương Phản Về Kết Cấu, Chất Liệu
02:17
5
BD3 – Bài 5.5 – Tương Phản Về Kích Thước, Trọng Lượng, Chữ và Hình Dáng, Hình Thể
06:11
6
BD3 – Bài 5.6 – Phân Cấp Thông Tin
17:23
7
BD3 – Bài 5.7 – Phân Cấp Thông Tin Bằng Kích Thước, Trọng Lượng
05:31
8
BD3 – Bài 5.8 – Phân Cấp Thông Tin Bằng Màu Sắc
08:34
9
BD3 – Bài 5.9 – Phân Cấp Thông Tin Bằng Vị Trí
05:29
10
BD3 – Bài 5.10 – Bài Tập và Hỏi Đáp
05:07

Buổi 6: Sắp Xếp Và Cân Bằng

1
BD3 – Bài 6.1 – Khái Niệm Sắp Xếp, Căn Chỉnh
05:15
2
BD3 – Bài 6.2 – Các Loại Căn Chỉnh
17:12
3
BD3 – Bài 6.3 – Căn Chỉnh Với Chữ
21:34
4
BD3 – Bài 6.4 – Khái Niệm Cân Bằng
09:33
5
BD3 – Bài 6.5 – Cân Bằng Đối Xứng
08:31
6
BD3 – Bài 6.6 – Cân Bằng Bất Đối Xứng
23:27
7
BD3 – Bài 6.7 – Cân Bằng Xuyên Tâm
07:20
8
BD3 – Bài 6.8 – Cách Tạo Cân Bằng Trong Thiết Kế
16:50
9
BD3 – Bài 6.9 – Bài Tập
00:29

Buổi 7: Gần Gũi - Lặp Lại - Đơn Giản - Chức Năng

1
BD3 – Bài 7.1 – Gần Gũi
08:36
2
BD3 – Bài 7.2 – Cách Tạo Sự Gần Gũi
04:37
3
BD3 – Bài 7.3 – Một Số Lưu Ý Khi Sử Dụng
05:21
4
BD3 – Bài 7.4 – Lặp Lại
15:53
5
BD3 – Bài 7.5 – Tầm Quan Trọng Của Lặp Lại
14:05
6
BD3 – Bài 7.6 – Đơn Giản
06:23
7
BD3 – Bài 7.7 – Cách Tạo Sự Đơn Giản
36:16
8
BD3 – Bài 7.8 – Chức Năng
10:08
9
BD3 – Bài 7.9 – Cách Triển Khai Trong Thiết Kế
12:53
10
BD3 – Bài 7.10 – Bài Tập
03:02

Buổi 8: Layout Styles

1
BD3 – Bài 8.1 – Phân Loại Thiết Kế
09:46
2
BD3 – Bài 8.2 – Giới Thiệu Sản Phẩm
23:50
3
BD3 – Bài 8.3 – Kích Thước, Trọng Lượng Sản Phẩm
06:23
4
BD3 – Bài 8.4 – Màu Sắc Của Sản Phẩm
04:57
5
BD3 – Bài 8.5 – Công Dụng Của Sản Phẩm
06:37
6
BD3 – Bài 8.6 – Phân Tích Mẫu 1
15:48
7
BD3 – Bài 8.7 – Phân Tích Mẫu 2
19:45
8
BD3 – Bài 8.8 – Phân Tích Mẫu 3
15:52
9
BD3 – Bài 8.9 – Phân Tích Mẫu 4
17:52
10
BD3 - Bài 8.10 - Một Số Nguyên Tắc Thiết Kế Social Media
07:58

Hãy là người đầu tiên đưa ra đánh giá.

Vui lòng, đăng nhập để đánh giá
Nguyên Lý Thiết Kế Cơ Bản (Khóa 3)
Giá:
Membership